การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู My Account และลงชื่อเข้าใช้บัญชี DomainSite.com ของคุณ จากนั้นคลิก Submit

2. คลิกที่ Select ในส่วนของ Manage Registered Domain Names.

3. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

4. คลิก Edit Name Servers

5. .ในส่วนของ Add Name Server ทำการกำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Add

6. หลังจากนั้นทำการลบเนมเซิฟเวอร์เก่าออก โดยการคลิกที่ remove ดังภาพ

7. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ DomainSite.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles