การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู My Account และลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี MelbourneIT.com.au ของคุณ จากนั้นคลิก Login

2. ในส่วนของ My Purchases ทำการคลิก Manage Domain Names

3. คลิกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

4. ในส่วนของ Change Name Servers คลิกที่ Redelegate Domain Name

5. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Continue

6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles