การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ระบุบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ NameCheap.com จากนั้นคลิก Login Now!

2. ในส่วนของ Number of domains in your account ทำการคลิก View

3. เลือก Your Dodmains และคลิกที่โดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

4. เลือกเมนู Doamin Name Server Setup

5. กำหนดค่า Nameserver ที่คุณต้องการ ดังภาพ จากนั้นคลิก Save Changes

6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameCheap.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles