วิธี login เข้าใช้งาน Cloudflare

Login Cloudflare

ผู้ใช้สามารถ login เข้าใช้งานบริการต่างๆ ของ Cloudflare ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดเบราว์เซอร์แล้วไปยังหน้า login ของ Cloudflare

กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้ใช้ลงทะเบียนไว้ในช่อง Email และ Password จากนั้นคลิกที่ Login (กรณีที่ยังไม่มีบัญชี Cloudflare ให้ดำเนินการสร้างบัญชี Cloudflare ก่อน)

ระบบจะพามาที่หน้าหลักของ Cloudflare ดังภาพตัวอย่าง

หลังจาก login เข้ามาที่หน้าหลักของ Cloudflare แล้ว ผู้ใช้สามารถดำเนินการเพิ่มโดเมนหรือ DNS เข้าไปใน Cloudflare ต่อไปได้

Was this article helpful?

Related Articles