วิธีเพิ่ม DNS Google Workspace บน Cloudflare สำหรับผู้ที่ใช้ Cloudflare อยู่แล้ว

ในกรณีที่มี Cloudflare อยู่แล้วและต้องการตั้งค่า DNS Record ของบริการ Google Workspace ซึ่งทำได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ทำการ Login เข้าสู่ Cloudflare โดยพิมพ์ URL: cloudflare.com => Log In

ใส่ บัญชีอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทาง Cloudlare และ Password จากนั้นคลิก Log in

คลิกที่ Websites ระบบจะเข้าสู่หน้า home และจะแสดงรายชื่อโดเมนทั้งหมด ให้คลิกที่โดเมนที่ต้องการตั้งค่า

ที่เมนูด้านซ้ายให้คลิกที่ DNS

ระบบจะมาหน้าที่ DNS records จากนั้นให้ทำการลบค่าอีเมลเดิมของเก่าทิ้งไป จากนั้นคลิกที่ Add Record เพื่อเพิ่มค่า DNS ของ Google ลงไป

เพิ่มค่า MX และค่า TXT ของ Google โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Name/Host/AliasTTLRecord TypePriorityValue/Answer/Destination
@ or leave blank3600MX1ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX5ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX5ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX10ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
@ or leave blank3600MX10ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
mailNACNAMENAghs.googlehosted.com.
@ or leave blankNATXTNAgoogle-site-verification=…………
(ค่านี้ได้จากการ Verify Domain)
@ or leave blankNATXTNAv=spf1 include:_spf.google.com ~all

ทำการเพิ่มค่า DNS ของ Google ด้านบนลงทีละค่า เมื่อใส่เสร็จค่านึงแล้วให้กดปุ่ม Save

จากนั้นคลิกที่ Add Record เพื่อเพิ่มค่าอื่นๆ ต่อไป ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆ จนครบ

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะแสดงรายละเอียด ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles