การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Login

2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี StarGate.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login your domain account

3. คลิกเมนู Domains และเลือก List Last 10

4. คลิกที่ Domain Name – Click To Manage ของโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

5. คลิก Modify Name Server

6. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก Submit

7. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles