วิธีตั้งค่าอนุญาตให้ bot ของ search engine เข้ามาเก็บข้อมูลใน Cloudflare

หากผู้ใช้ต้องการให้ bot ของ search engine ต่างๆ เช่น Google, Bing, Yahoo เข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของเราผ่านการตั้งค่าใน Cloudflare สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Cloudflare

คลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการตั้งค่า

คลิกที่ Security

คลิกที่ Create custom rule

กำหนดรายละเอียดของ rule ที่ต้องการสร้างดังต่อไปนี้

  • Rule name (required) – กำหนดชื่อของ rule ที่ต้องการสร้าง (ในคู่มือนี้จะกำหนดเป็น Allow Bot)
  • Field – เลือกเป็น Know Bots
  • Choose action – เลือก action เป็น Skip

ติ๊กถูกที่ All remaining custom rules, All rate limiting rules, Al managed rules และ All Super Bot Fight Mode Rules จากนั้นคลิกที่ Deploy

Was this article helpful?

Related Articles