วิธีเปิด/ปิด Bot Fight Mode ใน Cloudflare

On Off Bot Fight Mode Cloudflare

Bot Fight Mode เป็นระบบตอบโต้บอทที่ไม่ประสงค์ดี ไม่ว่าจะเป็นบอทที่มีการใช้ API อย่างไม่ถูกต้อง หรือบอทที่ดูดข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีระบบ machine learning model ในการแยกทราฟฟิกจริงกับบอทออกจากกันได้ รวมไปถึงเก็บรวบรวมรายชื่อบอทที่มีประโยชน์ไว้ได้อีกด้วย

เมื่อเปิดใช้งาน Bot Fight Mode แล้วตรวจพบบอทที่ไม่ประสงค์ดี ระบบจะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • กระตุ้นบอทด้วยเป้าหมายบางอย่าง เช่น ให้บอทแก้ปัญหาที่ต้องใช้การคำนวณอย่างมากซึ่งบอทจะใช้ CPU มากขึ้น
  • ส่ง IP ของบอทให้กับพาร์ทเนอร์ในกลุ่ม Bandwidth Alliance เพื่อให้บอททำงานแบบออฟไลน์

โดยการเปิด/ปิด Bot Fight Mode ใน Cloudflare สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Cloudflare

คลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการตั้งค่าป้องกัน DDos Attack

คลิกที่ Security

คลิกที่ Bots

กรณีที่ต้องการเปิด Bot Fight Mode

คลิกที่ไอคอน On/Off ใน Bot Fight Mode

หากที่ไอคอน On/Off แสดงเป็นสีเขียวดังภาพตัวอย่าง หมายความว่าระบบได้เปิดใช้งาน Bot Fight Mode แล้ว

กรณีที่ต้องการเปิด Bot Fight Mode

คลิกที่ไอคอน On/Off ใน Bot Fight Mode

หากที่ไอคอน On/Off แสดงเป็นสีเทาดังภาพตัวอย่าง หมายความว่าระบบได้ปิดใช้งาน Bot Fight Mode แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles