วิธีลบ rule ใน Cloudflare

กรณีที่ต้องการลบ rule ใน Cloudflare ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Cloudflare

คลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการลบ rule

คลิกที่ Security

คลิกที่ WAF

คลิกที่ Delete ที่ rule ที่ต้องการลบ

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ rule ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะลบ rule ดังกล่าวออกไปดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles