วิธีเปิด/ปิดการใช้งาน rule ใน Cloudflare

หากผู้ใช้ต้องการเปิด/ปิดการใช้งานของ rule ที่มีอยู่ใน Cloudflare สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Cloudflare

คลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการเปิด/ปิดการใช้งาน rule

คลิกที่ Security

คลิกที่ WAF

กรณีที่ต้องการปิดการใช้งาน rule

คลิกที่ไอคอน On/Off ที่ rule ที่ต้องการปิดการใช้งาน

หากที่ไอคอน On/Off แสดงเป็นสีเทาดังภาพตัวอย่าง หมายความว่าระบบได้ปิดการใช้งาน rule ดังกล่าวแล้ว

กรณีที่ต้องการเปิดการใช้งาน rule

คลิกที่ไอคอน On/Off ที่ rule ที่ต้องการเปิดการใช้งาน

หากที่ไอคอน On/Off แสดงเป็นสีเขียวดังภาพตัวอย่าง หมายความว่าระบบได้เปิดการใช้งาน rule ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles