การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ

Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587

1. เปิด Entourage

2. เลือก Tools บน toolbar ด้านบน และจากนั้นเลือก Account

3. คลิก New และเลือก Mail

4. หน้าต่าง Account Setup Assistant จะขึ้นบนหน้าจอ

5. คลิก Configure account manually

6. หน้าต่าง Edite Account จะขึ้นบนหน้าจอ

7. กรอกรายละเอียด

  • Account Name ของคุณ : เช่น Home mail
  • Name : Name Surname
  • E-mail Address : you@your-domain.com
  • Account ID : you@your-domain.com (E-mail Address ของคุณ)
  • POP service : pop.your-domain.com
  • Password 
  • SMTP server : smtp.your-domain.com

8. ติ๊กที่ Save password in my Mac OS keychain

9. คลิก Click here for advanced sending options

10. ติ๊กที่ Override default SMTP ระบุค่าเป็น 587

11. ติ๊ก SMTP server requires authentication

12. ปิดหน้าต่าง setup คลิกที่สีเหลี่ยมด้านซ้ายบน จากนั้นคลิก OK

การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Entourage จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles