วิธีดาวน์โหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วยจาก File Manager สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

ไปยังตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด

วิธีดาวน์โหลดโฟลเดอร์

คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด

คลิกที่ Compress and download

ระบบจะบีบอัดโฟลเดอร์ที่เลือกเป็นไฟล์ .zip และดาวน์โหลดไฟล์ที่บีบอัดไปบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โดยตำแหน่งของไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการดาวน์โหลดไฟล์บนเบราวเซอร์ของผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่โฟลเดอร์ Downloads)

วิธีดาวน์โหลดไฟล์

คลิกขวาที่ไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด

คลิกที่ Download

ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือกไปบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โดยตำแหน่งของไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการดาวน์โหลดไฟล์บนเบราวเซอร์ของผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่โฟลเดอร์ Downloads)

Was this article helpful?