วิธีระงับการใช้งานโดเมนใน Plesk

ผู้ที่ใช้ control panel ของ Plesk สามารถระงับการใช้งานโดเมนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่แถบสถานะของโดเมนในโดเมนที่ต้องการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Suspended

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการระงับการใช้งานโดเมนขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะของโดเมนดังกล่าวแล้ว โดยแถบสถานะของโดเมนดังกล่าวจะเปลี่ยนจาก Active เป็น Suspended ดังภาพตัวอย่าง

หมายเหตุ : เมื่อระงับการใช้งานโดเมนแล้ว ผู้ที่จะเข้าชมเว็บไซต์จะถูก redirect ไปยังหน้า error 503 ตามที่ผู้ใช้ได้มีการปรับแต่งไว้ (เว็บไซต์ยังคงโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์และใช้งานบริการเมลได้ตามปกติ)

Was this article helpful?

Related Articles