วิธีเพิ่ม black list อีเมลให้กับบัญชีอีเมลใน Plesk

ผู้ที่ใช้ control panel ของ Plesk สามารถเพิ่ม black list อีเมลให้กับแต่ละบัญชีอีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Mail

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม black list อีเมล

คลิกที่แท็บ Spam Filter

คลิกที่ Show Advance Settings

ระบุอีเมลที่ต้องการเพิ่มไปยัง black list ในหัวข้อ Black list จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?