วิธีปิดการใช้งานโดเมนใน Plesk

ผู้ที่ใช้ control panel ของ Plesk สามารถปิดการใช้งานโดเมนที่ไม่ต้องการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่แถบสถานะของโดเมนในโดเมนที่ต้องการปิดการใช้งาน

คลิกที่ Disable

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการปิดการใช้งานโดเมนขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเปลี่ยนสถานะของโดเมนดังกล่าวแล้ว โดยแถบสถานะของโดเมนดังกล่าวจะเปลี่ยนจาก Active หรือ Suspended เป็น Disable ดังภาพตัวอย่าง

หมายเหตุ : เมื่อปิดใช้งานโดเมนแล้วเว็บไซต์ของผู้ใช้จะไม่โฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์และไม่สามารถใช้งานได้ (ยกเว้น FTP และ File Manager) โดยผู้ที่จะเข้าชมเว็บไซต์จะเห็นหน้าเว็บเป็นหน้าเริ่มต้นของเว็บเซิร์ฟเวอร์

Was this article helpful?

Related Articles