การเปลี่ยนอีเมลที่ลงทะเบียนของโฮสอะตอม

Change Email Address hostatom

สำหรับผู้ใช้งานกับทางโฮสอะตอม สามารถเปลี่ยนอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้ โดยมีขั้นตอนการทำง่ายๆ ดังนี้

เปิดเว็บไซต์ของโฮสอะตอม โดยพิมพ์ URL: hostatom.com จากนั้น คลิกที่เมนู Client Login

ระบบจะเข้าสู่หน้า Login โดยให้ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Email Address: ใส่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางโฮสอะตอม
  • Password: ใส่รหัสผ่านที่ตั้งไว้

แล้วคลิกที่ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่ส่วนบริการลูกค้าของโฮสอะตอม

ระบบจะเข้าสู่หน้าบริการลูกค้าของคุณ

สำหรับการเปลี่ยนอีเมลที่ลงทะเบียนนั้นมี 2 ตำแหน่งที่ต้องทำการเปลี่ยน

ตำแหน่งที่ 1 – ในหน้า Dashboard

ให้คลิกที่ปุ่ม Update

ที่ Email Address เปลี่ยนชื่ออีเมลที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ตำแหน่งที่ 2 -ที่แถบเมนูด้านบน

เมื่อตั้งค่าในตำแหน่งแรกเสร็จแล้ว ให้มาตั้งค่าในตำแหน่งที่ 2 ต่อ โดยให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

ที่แถบเมนูด้านบน คลิกที่ Hello, (ตามด้วยชื่อที่ลงทะเบียน) ในตัวอย่างนี้ชื่อที่ลงทะเบียนคือ John ดังนั้นจึงให้คลิกที่ Hello, John จากนั้นเลือก Your Profile

ในหน้า Your Profile ที่หัวข้อ Change Email Address ให้ใส่อีเมลที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles