วิธีตั้งค่าการกรอง spam เมลให้กับบัญชีอีเมลใน Plesk

Setting Email addresses Spam Filter Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถตั้งค่าการกรอง spam เมลให้กับบัญชีอีเมลที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Mail

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่าการกรอง spam เมล

คลิกที่แท็บ Spam filter

กำหนดการดำเนินการกับเมลที่ถูกระบุเป็น spam ในหัวข้อ What to do with message subject classified as apam

  • Mark spam messages by adding the following text to message subject – ทำเครื่องหมายให้กับข้อความโดยการเพิ่มข้อความที่กำหนดไปยังหัวข้อของข้อความ
  • Delete all spam messages – ลบข้อความ spam ทั้งหมดออกจากกล่องข้อความ
  • Move spam to the Spam folder – ย้ายข้อความ spam ทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ Spam โดยโฟลเดอร์นี้สามารถเข้าถึงได้จากโปรแกรม mail client หรือเว็บเมลของผู้ใช้ (กรณีที่ใช้บัญชีเมลแบบ IMAP สามารถใช้โฟลเดอร์ Spam นี้ในการฝึกตัว spam filter ได้)

คลิกที่ Show Advanced Settings

ระบุค่าการกรอง spam เมลที่ต้องการในหัวข้อ Spam filter sensitivity จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles