วิธีระงับการใช้งานโดเมนใน Plesk

Suspend domain Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถระงับการใช้งานของโดเมนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่แถบสถานะของโดเมนในโดเมนที่ต้องการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Suspend

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการระงับการใช้งานโดเมนที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes

ระบบจะแจ้งว่าสถานะของโดเมนดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนแล้ว (จากภาพตัวอย่าง แถบสถานะของโดเมนจะเปลี่ยนเป็น Suspended)

หมายเหตุ : การระงับการใช้งานโดเมนด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จะสามารถใช้งานบริการอีเมลของโดเมนที่ถูกระงับการใช้งานได้ตามปกติ ในขณะที่ผู้ที่เข้ามายังโดเมนที่ถูกระงับการใช้งานจะถูกระบบ redirect ไปยังหน้า error 503 โดยอัตโนมัติ

Was this article helpful?

Related Articles