วิธีลบ user role ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้ control panel ของ Plesk สามารถลบ user role ที่ไม่ได้ใช้งานออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Users

คลิกที่แท็บ User Roles

ติ๊กถูกที่หน้า user role ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ user role ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ user role ดังกล่าวออกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles