การ un-sync google drive บนเครื่อง PC

Un sync google drive PC

สำหรับใครที่มีการเชื่อมต่อ หรือ Sync บริการ Google Drive บนเครื่อง PC (Windows) เอาไว้แล้วต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ สามารถดำเนินการได้ตามบทความนี้ โดยที่ในบทความนี้ Drive ที่เชื่อมต่อกับ Google ไว้ จะเป็น Drive G: สำหรับขั้นตอนการยกเลิกสามารถดำเนินการได้ดังนี้

ที่ Taskbar คลิกที่ icon “Google Drive”

คลิกที่

คลิกที่ Preferences

แล้วคลิกที่ อีกครั้ง

คลิกที่ Disconnect account เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี

ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาเพื่อสอบถามว่า ไฟล์ต่างๆ ใน Google Drive จะไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ และจะใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ด้วย เช่นกัน ซึ่งหากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้คลิกที่ “Disconnect”

ระบบจะลบไดร์ฟ Google Drive (Drive G:) ออกไป

Was this article helpful?

Related Articles