วิธีเปิดใช้งานโดเมนใน Plesk

Active status website domain Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเปิดใช้งานโดเมนที่ถูกระงับการใช้งานหรือปิดการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่แถบสถานะของโดเมนในโดเมนที่ต้องการเปิดการใช้งาน

คลิกที่ Activate

ระบบจะแจ้งว่าสถานะของโดเมนดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนแล้ว (จากภาพตัวอย่าง แถบสถานะของโดเมนจะเปลี่ยนเป็น Active)

Was this article helpful?

Related Articles