วิธีปิดการใช้งานโดเมนใน Plesk

Disable status website domain Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถปิดการใช้งานของโดเมนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่แถบสถานะของโดเมนในโดเมนที่ต้องการปิิดการใช้งาน

คลิกที่ Disable

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการปิดการใช้งานโดเมนที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes

ระบบจะแจ้งว่าสถานะของโดเมนดังกล่าวได้ถูกเปลี่ยนแล้ว (จากภาพตัวอย่าง แถบสถานะของโดเมนจะเปลี่ยนเป็น Disabled)

หมายเหตุ : การปิดการใช้งานโดเมนด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานโดเมนที่ถูกปิดการใช้งานยกเว้นการใช้งาน FTP หรือ File Manager ในขณะที่ผู้ที่เข้ามายังโดเมนที่ถูกระงับการใช้งานจะเป็นหน้าเริ่มต้นของเว็บเซิร์ฟเวอร์

Was this article helpful?

Related Articles