วิธีเพิ่ม black list อีเมลให้กับบัญชีอีเมลใน Plesk

Add black list Email address Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเพิ่ม black list อีเมลให้กับบัญชีอีเมลที่ได้สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Mail

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม black list อีเมล

คลิกที่แท็บ Spam Filter

คลิกที่ Show Advanced Settings

ระบุอีเมลที่ต้องการในหัวข้อ Black list จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่ม black list อีเมลให้กับบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles