วิธีแก้ไขการจำกัดจำนวนการส่งเมลสำหรับโดเมนใน Plesk

Setting Limit Outgoing Messages Domain Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถแก้ไขการจำกัดจำนวนการส่งเมลสำหรับโดเมนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่แท็บ Mail ในโดเมนที่ต้องการแก้ไขการจำกัดจำนวนการส่งเมล

คลิกที่ Limit Outgoing Messages

คลิกที่ Custom value for this domain

กำหนดจำนวนการส่งเมลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ OK (ในตัวเลือกการไม่จำกัดจำนวนการส่งเมลหรือแบบ Unlimited จะสามารถตั้งค่าได้เฉพาะผู้ใช้ Plesk ในระดับ administrator เท่านั้น)

ระบบจะแจ้งว่าได้อัปเดตการจำกัดจำนวนการส่งเมลของโดเมนดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles