วิธีกำหนดเวลา backup ข้อมูลสำหรับ reseller ใน DirectAdmin

Manage Schedule User Backups eseller DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ในระดับ reseller สามารถกำหนดเวลา backup ข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Manage User Backups ในหมวด Reseller Tools

คลิกที่ SCHDULE

เลือกผู้ใช้ที่ต้องการ backup ข้อมูล และหากต้องการให้ข้ามการ backup ข้อมูลของผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งานให้ติ๊กถูกที่ Skip Suspended จากนั้นคลิกที่ NEXT STEP

 • All Users – backup ข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด
 • Selected Users – backup ข้อมูลเฉพาะผู้ใช้ที่เลือก
 • All Users Except Selected – backup ข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นผู้ใช้ที่ถูกเลือก

คลิกที่ On Schedule

กำหนดเวลาที่ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูล เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ NEXT STEP

 • Minute – กำหนดเวลา (นาที) ที่จะให้ทำการ backup ข้อมูล
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกนาทีที่ได้กำหนดไว้ เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลทุก 30 นาที ก็กำหนดค่าเป็น */30
  • ตัวเลข 0-59 (นาที) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะนาทีที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-59 เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะนาทีที่ 30 ก็กำหนดค่าเป็น 30
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-59 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะนาทีที่ 30 และ 45 ก็กำหนดค่าเป็น 30,45
 • Hour – กำหนดเวลา (ชั่วโมง) ที่จะให้ทำการ backup ข้อมูล
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกชั่วโมงที่ได้กำหนดไว้ เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลทุก 6 ชั่วโมง ก็กำหนดค่าเป็น */6
  • ตัวเลข 0-23 (ชั่วโมง) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะชั่วโมงที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-23 เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะชั่วโมงที่ 6 ก็กำหนดค่าเป็น 6
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 0-23 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะชั่วโมงที่ 6 และ 12 ก็กำหนดค่าเป็น 6,12
 • Day of Month – กำหนดวันที่ที่จะให้ทำการ backup ข้อมูล
  • * – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกวัน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกวันที่กำหนด เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลทุก 2 วัน ก็กำหนดค่าเป็น */2
  • 1-30/31 (วันที่) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันที่ที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-30/31 (ขึ้นอยู่กับเดือน) เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันที่ 10 ก็กำหนดค่าเป็น 10
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-30/31 (ขึ้นอยู่กับเดือน) แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะนาทีที่ 10 และ 20 ก็กำหนดค่าเป็น 10,20
 • Month – กำหนดเดือนที่จะให้ทำการ backup ข้อมูลโดยกำหนดเป็นตัวเลข
  • * – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกเดือน
  • */ตัวเลข – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกเดือนที่กำหนด เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลทุก 3 เดือน ก็กำหนดค่าเป็น */3
  • 1-12 (เดือน) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะเดือนที่กำหนดไว้
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-12 เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะเดือนที่ 6 ก็กำหนดค่าเป็น 6
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-12 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะเดือนที่ 6 และ 12 ก็กำหนดค่าเป็น 6,12
 • Day of Week – กำหนดวันที่จะให้ทำการ backup ข้อมูลโดยกำหนดเป็นตัวเลข
  • 1-5 – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
  • 6-7,0 – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลทุกวันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
  • ตัวเลข 0-7 (วัน) – กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันที่กำหนด (0 และ 7 คือวันอาทิตย์)
   • กรณีที่กำหนดให้ทำการ backup ข้อมูลเพียงช่วงเดียว – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-7 เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันพฤหัสบดี ก็กำหนดค่าเป็น 4
   • กรณีที่กำหนดให้ cronjob ทำงานทำการ backup ข้อมูลหลายๆ ช่วง – ให้กำหนดเป็นตัวเลข 1-7 แล้วคั่นด้วย “,” เช่น ต้องการให้ทำการ backup ข้อมูลเฉพาะวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ก็กำหนดค่าเป็น 2,4,6

เลือกการจัดเก็บไฟล์ backup ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ SCHEDULE

 • Local: /home/ชื่อผู้ใช้/user_backups – จัดเก็บไฟล์ backup ไว้ที่โฟลเดอร์ user_backups
 • FTP – จัดเก็บไฟล์ backup ระหว่างเครื่องผ่านโปรมแกรม FTP
 • Append – กำหนด directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup เพิ่มเติม
  • Nothing – ไม่กำหนด directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup เพิ่มเติม
  • Day of Week: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้วันที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในวันจันทร์ ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/Monday”
  • Day of Month: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้วันที่ที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในวันที่ 10 ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/10”
  • Week of Month: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้สัปดาห์ของเดือนที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/week-2”
  • Month: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้เดือนที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในเดือนมกราคม ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/Jan”
  • Full Date: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup โดยใช้วัน-เดือน-ปีที่ทำการ backup ข้อมูล เช่น หากผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลในวันที่ 10 มกราคม 2023 ชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup จะถูกกำหนดเป็น “/2023-01-10”
  • Custom: – กำหนดชื่อของ directory สำหรับจัดเก็บไฟล์ backup ด้วยตัวเอง

ระบบจะแจ้งว่าได้เพิ่มการ backup ไปไว้ในคิวแล้ว

เมื่อระบบทำการ backup ข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการแสดงการแจ้งเตือนที่ไอคอนของผู้ใช้ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles