วิธีลบฐานข้อมูลใน Plesk

Remove Databases Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถลบฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Databases

คลิกที่ Remove Databases ในฐานข้อมูลที่ต้องการลบ

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบฐานข้อมูลที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles