วิธีลบผู้ใช้ฐานข้อมูลใน Plesk

Remove database user Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถลบผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Databases

คลิกที่ User Management

ติ๊กถูกที่หน้าผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบผู้ใช้ฐานข้อมูลที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบผู้ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles