วิธีเพิ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลใน Plesk

Add database user Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเพิ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลไว้สำหรับใช้งานฐานข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Databases

คลิกที่ User Management

คลิกที่ Add Database User

กำหนดข้อมูลของผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

 • Database user name – กำหนดชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม
 • Password – กำหนดรหัสผ่านสำหรับใช้เข้าสู่ระบบ หรือหากต้องการให้ระบบกำหนดรหัสผ่านให้ ให้คลิกที่ Generate
 • Confirm password – ยืนยันรหัสผ่านสำหรับใช้เข้าสู่ระบบ
 • Database – เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการเพิ่มผู้ใช้ โดยในค่าเริ่มต้นระบบจะเป็น Any (ใช้งานฐานข้อมูลใดก็ได้ที่มีอยู่ในระบบ)
 • Access control – เลือกการอนุญาตให้เข้าใช้งานฐานข้อมูล
  • Allow local connections only – อนุญาตให้เข้าใช้งานฐานข้อมูลจากโฮสต์หลักเท่านั้น
  • Allow remote connections from any host – อนุญาตให้เข้าใช้งานฐานข้อมูลจากโฮสต์ใดก็ได้
  • Allow remote connections from – อนุญาตให้เข้าใช้งานฐานข้อมูลจากโฮสต์ที่ผู้ใช้กำหนด

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเพิ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลแล้ว (ชื่อของผู้ใช้ฐานข้อมูลจะถูกเพิ่มขึ้นมาดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles