วิธีเปิด/ปิดการใช้งาน hotlink protection ใน DirectAdmin

Enable Disable Hotlinks Protection DirectAdmin

Hotlink protection เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถนำไฟล์บนเว็บไซต์ของเรา (โดยเฉพาะไฟล์รูปภาพ) ไปแสดงที่เว็บไซต์อื่น ซึ่งเวลาเรียกใช้รูปภาพดังกล่าวจะเป็นการเรียกใช้งานรูปภาพจากเว็บไซต์ของเราแทนการเรียกจากเว็บไซต์ที่นำไฟล์รูปภาพไปใช้ ทำให้เสียทั้งทรัพยากร bandwidth และการประมวลผลของ server ส่งรูปภาพไปแสดงบนเว็บไซต์ของผู้ที่เอาไป โดยผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน hotlink protection ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hotlinks Protection ในหมวด Account Manager

คลิกที่ ENABLE HOTLINKS PROTECTION

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งาน hotlink protection แล้ว

หมายเหตุ : หลังจากเปิดใช้งาน hotlink protection แล้ว ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/ลบโดเมนหรือประเภทของไฟล์ที่จะทำ hotlink protection เพิ่มเติมได้

คลิกที่ DISABLE HOTLINKS PROTECTION

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งาน hotlink protection แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles