วิธีลบโดเมน/ประเภทไฟล์ที่ทำ hotlink protection ใน DirectAdmin

Delete domain file type hotlink protection DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ต้องการลบโดเมน/ประเภทไฟล์ที่ได้ทำ hotlink protection ไว้ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hotlinks Protection ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่หน้าโดเมนที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบโดเมนดังกล่าวออกจากการทำ hotlink protection แล้ว

ลบนามสกุลของไฟล์ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบนามสกุลของไฟล์ดังกล่าวออกจากการทำ hotlink protection แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles