วิธีเพิ่มโดเมน/ประเภทไฟล์ที่จะทำ hotlink protection ใน DirectAdmin

Add domain file type hotlink protection DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ที่ได้เปิดใช้งาน hotlink protection สามารถเพิ่มโดเมนหรือประเภทไฟล์อื่นๆ ที่จะทำ hotlink protection ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hotlinks Protection ในหมวด Account Manager

กรอกโดเมนที่ต้องการทำ hotlink protection จากนั้นคลิกที่ Add

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำ hotlink protection ให้กับโดเมนดังกล่าวแล้ว

วิธีเพิ่มประเภทไฟล์ที่จะทำ hotlink protection

กรอกนามสกุลของไฟล์ที่ต้องการทำ hotlink protection จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำ hotlink protection ให้กับประเภทไฟล์ดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการทำ hotlink protection โดยการเพิ่มไฟล์ webp)

Was this article helpful?

Related Articles