วิธีลบ WordPress ที่ติดตั้งใน DirectAdmin

Remove-Installation-WordPress-DirectAdmin

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานบริการ Shared Hosting กับทางโฮสอะตอม และต้องการลบ WordPress ที่ติดตั้งใน Contral Panel DirectAdmin สามารถทำได้โดยผ่านโปรแกรม Softaculous โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

login เข้าใช้งาน DirectAdmin

ในหน้า DirectAdmin Web Control Panel เลื่อนลงมาจนพบหัวข้อ Softaculous Apps Installer
จากนั้นให้คลิกที่ WordPress ดังภาพ

คลิกที่ หรือ WordPress Manager จากนั้นเลือกโดเมนที่ต้องการจะลบจากนั้นให้คลิกที่

คลิกที่ปุ่ม Remove เพื่อลบการติดตั้ง WordPress

หรืออีกวิธีหนึ่ง ในหน้า Current Installations ให้คลิกที่รูป เพื่อลบการติดตั้งก็ได้เช่นกัน

คลิกที่ปุ่ม Remove Installation เพื่อลบ WordPress ที่ติดตั้งออกจาก Control Panel DirectAdmin

ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาเพื่อสอบถามอีกครั้งว่าต้องการลบการติดตั้งใช่หรือไม่ หากต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม OK

จากนั้นระบบจะทำการลบการติดตั้ง เมื่อลบเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความ ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles