การเปลี่ยนอีเมลที่ลงทะเบียนของโฮสอะตอม

Change Email Address hostatom

การเปลี่ยนอีเมลที่ลงทะเบียนกับทางโฮสอะตอม สามารถทำได้ โดยที่ผู้ใช้งานบริการกับทางโฮสอะตอม สามารถเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ

สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนมี ดังนี้

ทำการ Login เข้าสู่ส่วนบริการลูกค้าของโฮสอะตอม โดยไปที่เว็บโฮสอะตอม – hostatom.com
จากนั้นคลิกที่เมนู Client Login

change-email-hostatom-client

ใส่อีเมลที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านที่ตั้งไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

change-email-regist-hostatom-1

การเปลี่ยนอีเมลที่ลงทะเบียนนั้นมี 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อสู่ระบบหลังบ้านของโฮสอะตอม ที่เมนูด้านซ้ายให้้คลิกที่ปุ่ม Update

change-email-register-with-hostatom-001

ที่ Email Address ให้เปลี่ยนชื่ออีเมลที่ต้องการใช้ จากนั้นให้กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

change-email-register-with-hostatom-002

ขั้นตอนที่ 2

ที่เมนูด้านบนให้คลิกที่ Hello, ..ชื่อที่ลงทะเบียน.. จากตัวอย่างชื่อที่ลงทะเบียนคือ John ก็จะเป็น Hello, John จากนั้นให้เลือก Your Profile

ที่หัวข้อ Change Email Address แล้วให้ใส่อีเมลที่ต้องการเปลี่ยน เมื่อเรียบร้อยให้กดปุ่ม Save Change เพื่อบันทึกการตั้งค่า

change-email-register-with-hostatom-004

Was this article helpful?

Related Articles