วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ login ส่วนบริการลูกค้าของ hostatom

Change password login customer service hostatom

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ login ส่วนบริการลูกค้าของ hostatom ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือจะด้วยเหตุผลอื่น สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งานส่วนบริการลูกค้าของ hostatom

คลิกที่ “สวัสดี, (ชื่อผู้ใช้)”

คลิกที่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

กรอกรายละเอียดการเปลี่ยนรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

  • รหัสผ่านเดิม – กรอกรหัสผ่านเดิมที่ใช้เข้าสู่ระบบ
  • รหัสผ่านใหม่ – กรอกหรือสุ่มรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
  • ยืนยันรหัสผ่านใหม่ – ยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles