วิธีลบบัญชี administrator ใน DirectAdmin

Delete Administrator DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถลบบัญชี administrator ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Administrators ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชี administrator ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ CONFIRM

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบบัญชี administrator ดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ X เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles