วิธีแก้ไขรายละเอียดผู้ถือครองโดเมนผ่านส่วนบริการลูกค้าของ hostatom

สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขรายละเอียดผู้ถือครองโดเมนผ่านส่วนบริการลูกค้าของ hostatom สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งานส่วนบริการลูกค้าของ hostatom

คลิกที่ Domains

คลิกที่ My Domains

คลิกที่ไอคอน dropdown ใน domain ที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่ Edit Contact Information

แก้ไขข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save Changes

  • Full Name – ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้
  • Email – อีเมลของผู้ใช้
  • Company Name – ชื่อบริษัทของผู้ใช้
  • Address 1, 2 – ที่อยู่ของผู้ใช้หรือบริษัท
  • City – เมือง
  • State – จังหวัด
  • Postcode – รหัสไปรษณีย์
  • Country – ประเทศ
  • Phone Number – เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ใช้หรือบริษัท

หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลรายละเอียดผู้ถือครองโดเมนจะมีอยู่ 4 ส่วนได้แก่ Registrant Contact, Admin Contact, Tech Contact และ Billing Contact โดยเมื่อแก้ไขข้อมูลในส่วนใดแล้วต้องทำการแก้ไขในส่วนที่เหลือด้วย เช่น เมื่อแก้ไขข้อมูล Full Name, Email และ Phone Number ในส่วน Registrant Contact ผู้ใช้ต้องทำการแก้ไขข้อมูล Full Name, Email และ Phone Number ในส่วน Admin Contact, Tech Contact และ Billing Contact ด้วย โดยหลังจากเปลี่ยนรายละเอียดเรียบร้อยเเล้วจะมีอีเมลหัวข้อ IMPORTANT! Verify your contact information for [ชื่อโดเมนของผู้ใช้] เพื่อให้กดยืนยันการเปลี่ยนแปลง ถึงจะเสร็จสมบูรณ์

Was this article helpful?

Related Articles