วิธีระงับการใช้งานบัญชี administrator ใน DirectAdmin

Suspend user administrator DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถระงับการใช้งานบัญชี administrator ที่ได้สร้างไว้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Administrator ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Suspend

ระบุรายละเอียดการระงับการใช้งานผู้ใช้ (ไม่บังคับ) เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SUSPEND

 • Reason – เลือกเหตุผลที่ต้องการระงับการใช้งานบัญชี
  • None – ไม่มี
  • Abuse – การใช้งานในทางที่ผิด
  • Billing Issue – ปัญหาการเรียกเก็บเงิน
  • Inactive – ไม่มีการใช้งาน
  • Other – อื่นๆ
  • Reseller Bandwidth – การรับส่งข้อมูลของ reseller
  • Reseller Quota – โควตาของ reseller
  • Spam – การสแปม
  • User Bandwidth – การรับส่งข้อมูลของผู้ใช้
  • User Quota – โควตาของผู้ใช้
 • Details – กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการระงับการใช้งานบัญชี

ระบบจะแจ้งว่าได้ระงับการใช้งานบัญชี administrator ที่เลือกแล้ว (จะมีไอคอน suspend อยู่ที่หลังชื่อของบัญชี administrator ที่ถูกระงับการใช้งานดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles