วิธียกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี administrator ใน DirectAdmin

Unsuspend user administrator DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถยกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี administrator ที่ได้ระงับการใช้งานไว้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Administrator ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่บัญชี administrator ที่ต้องการยกเลิกการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Unsuspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ยกเลิกการระงับการใช้งานบัญชี administrator ที่เลือกแล้ว (ไอคอน suspend อยู่ที่หลังชื่อของผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งานจะหายไปดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles