วิธีติดตั้ง Apache web server บน Ubuntu 20.04

Apache HTTP server เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก มีคุณสมบัติที่มากมาย อาทิเช่น มีโมดูล (Module) ให้ดาวน์โหลด และการที่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ยอดนิยมอื่น ๆ และในบทความนี้ ทางเราจะอธิบายวิธีการติดตั้ง Apache web server บน Ubuntu 20.04 กัน

ก่อนที่จะดำเนินการตามคู่มือนี้ แนะนำให้ควรมีบัญชีผู้ใช้ธรรมดา ที่ไม่ใช่บัญชี root ก่อน สามารถดูวิธีการสร้างได้ที่นี่ นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนรู้วิธีการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและตั้งค่า firewall ตามบทความนี้ เมื่อเตรียมการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบตามที่สร้างขึ้นได้เลย ในที่นี่ทางเราใช้บัญชีผู้ใช้ที่ชื่อ demo

ขั้นตอนที่ 1 – ติดตั้ง Apache

Apache มีอยู่ในที่เก็บซอฟต์แวร์เริ่มต้นของ Ubuntu ทำให้สามารถติดตั้งได้โดยใช้เครื่องมือการจัดการแพ็คเกจทั่วไป เริ่มด้วยการอัพเดทแพ็คเกจในเครื่องเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

sudo apt update

จากนั้นติดตั้งแพ็คเกจ apache2

sudo apt install apache2

หลังจากยืนยันการติดตั้ง apt จะติดตั้ง Apache  และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 – ปรับแต่ง Firewall

ก่อนที่จะทดสอบ Apache เราจำเป็นต้องแก้ไขการตั้งค่า firewall เพื่ออนุญาตให้สามารถเชื่อมต่อกับ ports ภายนอกได้ แนะนำให้ดำเนินการตาม วิธีตั้งค่า server เบื้องต้นด้วย Ubuntu 20.04

ระหว่างติดตั้ง Apache จะดำเนินการด้วยตัวเองภายใต้ UFW เพื่อเตรียมไฟล์บางส่วนเพื่อสามารถใช้เพื่อเปิดหรือปิดการเข้าถึง Apache ผ่าน Firewall โดยสามารถพิมพ์คำสั่งของ UFW ดังนี้

sudo ufw app list

หลังจากพิมพ์คำสั่งเรียบร้อยแล้ว จะได้ปรากฎรายละเอียดดังรูป

จากรูป แต่ละส่วนจะมีความหมายดังต่อไปนี้

  • Apache: จะเป็นการเปิด port 80 (ปริมาณการใช้งานเว็บปกติที่ไม่ได้เข้ารหัส)
  • Apache Full: จะเป็นการเปิด port 80 (ปริมาณการใช้งานเว็บปกติที่ไม่ได้เข้ารหัส) และ port 443 (TLS/SSL encrypted traffic)
  • Apache Secure: จะเป็นการเปิด port 443 (TLS/SSL encrypted traffic)

ขอแนะนำให้เปิดใช้ Firewall แบบจำกัดมากที่สุด ซึ่งจะยังอนุญาตให้มีการรับส่งข้อมูลตามที่กำหนดไว้

sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443

คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโดยการพิมพ์

sudo ufw status

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

จากรูปจะเป็นการระบุว่า ได้เปิดการใช้งานเพื่ออนุญาตการเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache

ขั้นตอนที่ 3 – ตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการติดตั้ง Ubuntu 20.04 จะเริ่มใช้ Apache ซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ควรเปิดใช้งานแล้วโดยการพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้

sudo systemctl status apache2

หากได้ผลลัพธ์ดังรูป ถือเป็นการติดตั้งได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบคือ การที่เข้าถึงหน้าเริ่มต้นของ Apache เพื่อยืนยันว่าซอฟต์แวร์ทำงานอย่างถูกต้องผ่านที่อยู่ IP ของคุณ หากคุณไม่ทราบที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเช็คได้จากคำสั่งดังต่อไปนี้

hostname -I

เมื่อคุณทราบที่อยู่ IP แล้ว สามารถพิมพ์ http://your_domain_IP  ในช่องค้นหาได้เลย คุณจะพบหน้าพื้นฐานของ Ubuntu 20.04 Apache web page จากตัวอย่างนี้

จากรูปจะเป็นการระบุว่า Apache ทำงานได้ถูกต้อง นอกจากนี้เรายังต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของ Apache และที่ตำแหน่งของไฟล์อื่น ๆ ที่สำคัญด้วย

ขั้นตอนที่ 4 – การจัดการกระบวนการของ Apache

ตอนนี้เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เริ่มทำงานแล้ว เราสามารถลองรันคำสั่งพื้นฐานโดยใช้ systemctl

หากต้องการหยุดเว็บเซิร์ฟเวอร์ สามารถพิมพ์

sudo systemctl stop apache2

หากต้องการให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานใหม่หลังจากหยุดการทำงาน สามารถพิมพ์

sudo systemctl start apache2

หากต้องการให้หยุดและเริ่มใหม่อีกครั้ง สามารถพิมพ์

sudo systemctl restart apache2

หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Apache มักจะสามารถโหลดซ้ำได้โดยไม่ทิ้งการเชื่อมต่อ สามารถพิมพ์คำสั่งได้ดังนี้

sudo systemctl reload apache2

ตามค่าเริ่มต้น Apache ได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อ server boost หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ ให้ปิดการทำงานนี้โดยพิมพ์

sudo systemctl disable apache2

แต่หากต้องการให้เปิดใช้งานแบบอัตโนมัติอีกครั้ง สามารถใช้คำสั่ง

sudo systemctl enable apache2

Apache จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อ server reboot อีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles