วิธี login เข้าใช้งาน DirectAdmin ด้วยบัญชี administrator อื่น

สำหรับผู้ที่ต้องการ login เข้าใช้งาน control panel ของ DirectAdmin ด้วยบัญชี administrator อื่น สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Administrators ในหมวด Account Manager

คลิกที่ + ที่บัญชี administrator ที่ต้องการ login

คลิกที่ Login as [ชื่อบัญชี]

ระบบจะ login เข้า DirectAdmin ด้วยบัญชี administrator ที่เลือก ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles