วิธีตั้งค่าไม่ให้ search engine เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ WordPress

สำหรับผู้ใช้งาน WordPress ที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มสร้างเว็บใหม่ๆ สามารถตั้งค่าไม่ให้ search engine เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บอทเข้ามาเก็บข้อมูลหน้าเว็บที่เราไม่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำ SEO ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ Settings

คลิกที่ Reading

ติ๊กถูกที่ Discourage search engines from indexing this site จากนั้นคลิกที่ Save Changes

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles