วิธีลบผู้ใช้ใน WordPress

Delete user WordPress

สำหรับผู้ใช้งาน WordPress ที่ต้องการลบผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Users

กรณีที่ลบผู้ใช้คนเดียวหรือทีละราย

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังผู้ใช้ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะให้ยืนยันการลบผู้ใช้ที่เลือก ให้คลิกที่ Confirm Deletion

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบผู้ใช้ดังกล่าวแล้ว

กรณีที่ลบผู้ใช้ทีละหลายราย

ติ๊กถูกที่ผู้ใช้ที่ต้องการลบ เลือก Bulk actions เป็น Delete จากนั้นคลิกที่ Apply

ระบบจะให้ยืนยันการลบผู้ใช้ที่เลือก ให้คลิกที่ Confirm Deletion

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบผู้ใช้ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles