วิธี clone service plan ใน Plesk

Clone Plans service plan Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถ clone service plan จากรายการที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans

ติ๊กถูกที่ service plan ที่ต้องการ clone

คลิกที่ Clone Plans

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการ clone service plan ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles