วิธีลบ service plan ใน Plesk

Remove service plan Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถลบ service plan ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans

ติ๊กถูกที่ service plan ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ service plan ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบ service plan ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles