วิธีตั้งค่าให้ search engine เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ WordPress

สำหรับผู้ใช้งาน WordPress สร้างเว็บไซต์ของตัวเองเสร็จแล้ว สามารถตั้งค่าให้ search engine เข้ามาเก็บข้อมูลเว็บไซต์เพื่อทำ SEO ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ Settings

คลิกที่ Reading

นำติ๊กถูกที่ Discourage search engines from indexing this site จากนั้นคลิกที่ Save Changes

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles