วิธีปิดการใช้งานปลั๊กอินใน WordPress

disable-plugins-wordpress

สำหรับผู้ใช้งาน WordPress ที่ต้องการปิดการใช้งานปลั๊กอินไม่ว่าจะเพราะไม่ได้ใช้งานปลั๊กอินนั้นแล้ว ปลั๊กอินที่ใช้งานอยู่เกิดปัญหาบางอย่าง ต้องการถอนการติดตั้งปลั๊กอิน หรือจะด้วยเหตุผลอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Plugins

กรณีที่ปิดการใช้งานปลั๊กอินเดียวหรือทีละปลั๊กอิน

คลิกที่ Deactivate ที่ปลั๊กอินที่ต้องการปิดการใช้งาน

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวแล้ว

กรณีที่ปิดการใช้งานปลั๊กอินทีละหลายปลั๊กอิน

ติ๊กถูกที่ปลั๊กอินที่ต้องการปิดการใช้งาน

เลือก Bulk actions เป็น Deactivate จากนั้นคลิกที่ Apply

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งานปลั๊กอินที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles