วิธีเปิดใช้งาน auto-update ให้กับปลั๊กอินใน WordPress

enable-auto-update-plugins-wordpress

สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress สามารถเปิดใช้งาน auto-update ให้กับปลั๊กอินได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Plugins

กรณีที่เปิดใช้งาน auto-update เพียงปลั๊กอินเดียวหรือทีละปลั๊กอิน

คลิกที่ Enable auto-updates ในปลั๊กอินที่ต้องการเปิดใช้งาน auto-update

ระบบจะทำการเปิดใช้งาน auto-update ให้กับปลั๊กอินดังกล่าว (ที่ตัวเลือก Enable auto-updates ในหัวข้อ Automatic Updates ของปลั๊กอินดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น Disable auto-updates ดังภาพตัวอย่าง)

กรณีที่เปิดใช้งาน auto-update ทีละหลายปลั๊กอิน

ติ๊กถูกที่ปลั๊กอินที่ต้องการเปิดใช้งาน auto-update

เลือก Bulk actions เป็น Enable Auto-updates จากนั้นคลิกที่ Apply

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเปิดใช้งาน auto-update ให้กับปลั๊กอินที่เลือกแล้ว (ที่ตัวเลือก Enable auto-updates ในหัวข้อ Automatic Updates ของปลั๊กอินที่ เปิดใช้งาน auto-update จะเปลี่ยนเป็น Disable auto-updates ดังภาพตัวอย่าง)

หมายเหตุ : ในการเปิด auto-update ให้กับปลั๊กอินใน WordPress อาจจะมีกรณีที่ตัว WordPress มีการอัปเดตแล้วปลั๊กอินยังไม่ได้มีการอัปเดตให้รองรับกับเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับเว็บไซต์ของผู้ใช้ แนะนำให้ทำ backup ให้กับเว็บไซต์ไว้อยู่เสมอ

Was this article helpful?

Related Articles