วิธีปิดการใช้งาน auto-update ของปลั๊กอินใน WordPress

disable-auto-update-plugins-wordpress

สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress สามารถปิดการใช้งาน auto-update ของปลั๊กอินที่เปิดการใช้งานไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Plugins

กรณีที่ปิดการใช้งาน auto-update เพียงปลั๊กอินเดียวหรือทีละปลั๊กอิน

คลิกที่ Disable auto-updates ในปลั๊กอินที่ต้องการปิดการใช้งาน auto-update

ระบบจะทำการปิดการใช้งาน auto-update ของปลั๊กอินดังกล่าว (ที่ตัวเลือก Disable auto-updates ในหัวข้อ Automatic Updates ของปลั๊กอินดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น Enable auto-updates ดังภาพตัวอย่าง)

กรณีที่ปิดการใช้งาน auto-update ทีละหลายปลั๊กอิน

ติ๊กถูกที่ปลั๊กอินที่ต้องการปิดการใช้งาน auto-update

เลือก Bulk actions เป็น Disable Auto-update จากนั้นคลิกที่ Apply

ระบบจะทำการปิดการใช้งาน auto-update ของปลั๊กอินที่เลือก (ที่ตัวเลือก Disable auto-updates ในหัวข้อ Automatic Updates ของปลั๊กอินที่เลือกจะเปลี่ยนเป็น Enable auto-updates ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles