วิธีตรวจสอบเวอร์ชันของ WordPress ที่เว็บไซต์ใช้งานอยู่

check version wordpress website

สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress สามารถตรวจสอบเวอร์ชันของ WordPress ที่เว็บไซต์ใช้งานอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Updates

ที่หัวข้อ Current version จะแสดงว่าเวอร์ชันของ WordPress ที่ใช้งานในปัจจุบันเป็นเวอร์ชันอะไร พร้อมทั้งแสดงช่วงเวลาที่ได้ตรวจสอบไปในครั้งล่าสุด โดยสามารถคลิกที่ Check again เพื่อตรวจสอบใหม่ได้

ระบบจะแจ้งว่าเวอร์ชันของ WordPress ที่ใช้งานในปัจจุบันเป็นเวอร์ชันอะไร และแสดงช่วงเวลาที่ได้ตรวจสอบไปในครั้งล่าสุด (กรณีที่ WordPress เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วจะมีการอัปเดตแค่เวลาที่ตรวจสอบดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles