วิธีลบการติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 20.04

การที่จะถอนการติดตั้ง Node.js จะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราติดตั้ง หากติดตั้งด้วย apt ก็สามารถถอนการติดตั้งได้ดังนี้

sudo apt remove nodejs

ตามค่าเริ่มต้น apt Remove จะมีการเก็บไฟล์พื้นฐานในเครื่องที่สร้างขึ้นตั้งแต่การติดตั้ง หากไม่ต้องการบันทึกไฟล์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้ใช้ apt purge

sudo apt purge nodejs

หากติดตั้งด้วย nvm ขั้นแรกต้องตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนโดยใช้คำสั่งดังนี้

nvm current

หากเวอร์ชันที่พบไม่ใช่เวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สามารถเรียกใช้คำสั่ง

nvm uninstall node_version

คำสั่งนี้จะถอนการติดตั้ง Node.js เวอร์ชันที่เลือก

หากเวอร์ชันที่ต้องการลบเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ต้องปิดใช้งาน nvm ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยใช้คำสั่ง

nvm deactivate

ตอนนี้สามารถถอนการติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบันได้โดยใช้คำสั่งถอนการติดตั้งที่ก่อนหน้า การดำเนินการนี้จะลบไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Node.js เวอร์ชันที่กำหนด

Was this article helpful?

Related Articles