วิธีตรวจสอบรายชื่อ administrator ใน DirectAdmin

List administrator DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถตรวจสอบรายชื่อ administrator ทั้งหมดที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ List Administrators ในหมวด Account Manager

ระบบจะแสดงบัญชี administrator ทั้งหมดที่ได้สร้างไว้ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles